DARUJTE 2% - Suche Karki

Go to content

Main menu:

Mužská spevácka skupina SUCHE KARKI je  od 1.4.2010 občianskym združením (IČO: 42226317) a v súlade s príslušními právnymi predpismi môže byť príjimateľom 2% (3%) z dane právnických a fyzických osôb.


 
Prijímateľ:
 
Suche Karki
 
Mukačevská 20
 
080 01 Prešov
 
IČO: 42226317
 

Právna forma: Občianske združenie

    Vyhlásenie - zamestnanec                 

  Otvoriť tlačivo

  vo formáte PDF                                                                             

Ako poukázať 2% (3%)


 
Prinášame postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, právnické osoby, aj fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú samé. Ide o subjekty registrované v roku 2017, daň za rok 2017, príjem peňazí je v roku 2018.

Do 15.02.2018 po­žiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

01.05.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)
 
 

Kompletná ponuka všetkých tlačív na poukazanie 2% (3%) z dane:

 
Back to content | Back to main menu