DARUJTE 2%

AKO DAROVAŤ 2% (TLAČIVÁ PRE ROK 2021)

  1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
  2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane…“ http://suchekarki.sk/wp-content/uploads/2021/03/vyhlasenie-o-poukazani-dane-2.pdf – POZOR ZMENA – riadok 13 sa po novom zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (napr. do 12,344 € zapíšete 12,34 € a od 12,345 € zapíšete 12,35 €. Už neplatí, že sa suma orezáva na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania). Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.
  4. Do 30.04.2021 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad.

AKO DAROVAŤ 3%

3% môžete darovať, ak ste v roku 2020 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. Organizácia alebo osoba, ktorej ste takto pomáhali, vám vystaví potvrdenie s určeným obsahom, ktoré priložíte k vyššie uvedeným tlačivám.

AK PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE

Ak podávate daňové priznanie, tlačivá uvedené vyššie nebudete potrebovať. V daňovom priznaní sú určené kolónky, do ktorých sa vypĺňajú údaje príjemcu dvoch percent. Naše údaje nájdete nižšie

Chceme Vám za poukázanie 1,0 % (2 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma)

ÚDAJE PRE DAROVANIE 2% OZ SUCHE KARKI

  • IČO/SID: 42226317 (SID prázdne) – IČO zarovnajte doprava (tj. ak je kratšie, ako počet okienok, voľné okienka budú pred ním).
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Názov: Suche Karki
  • Sídlo – ulica: Mukačevská 20
  • PSČ: 080 01
  • Obec: Prešov

Ďakujeme, že svojimi 2%, či 3% podporujete naše občianske združenie, ktoré rozdáva radosť pre všetkých milovníkov folklóru!