Prečo Suche Karki ?

Táto otázka určite napadla každého z ľudí a fanúšikov, ktorí s nami rokmi prichádzajú do kontaktu. Vysvetlenie je jednoduché a zábavné.  Pri hľadaní trefného pomenovania sme riešili podobný rébus ako väčšina umeleckých telies. My sme zvolili takú stratégiu, že sme sa snažili hľadať  vhodné slovné spojenie,ktoré by sa začínalo na písmená „S“ a „K“,  symbolizujúce  naše „rodné“ Sokolovské kasárne v Prešove.  Zároveň sme  chceli, aby vyjadrovalo aj náš vzťah k humoru a zdravej chlapskej sebairónii. Ani jeden z návrhov sa spočiatku neujal. A tak sa stalo, že na prvom veľkom verejnom vystúpení v roku 1996 sme sa ocitli bez názvu. Žičlivá atmosféra v hľadisku však spôsobila, že jeden z našich členov – Jaro, v zákulisí nahlásil konferencierovi názov „Suche Karki“ (v prepise zo šarištíny rozumej Suché hrdlá), ktorý sme predtým už zamietli ako málo dôstojný. Vystúpenie, azda aj vďaka tejto maličkosti, malo veľmi pozitívny ohlas. Tak sme tomuto „pracovnému“ a recesisticky znejúcemu názvu už zostali verní . (Nielen) folklórny  svet nás odvtedy pozná a vníma podľa neho – ako partiu zrelých chlapov, ktorí sami seba i život neberú až tak vážne. Aj vďaka nášmu exotickému názvu zažívame množstvo veselých situácií.

Názov SUCHE KARKI, ako aj celú filozofiu fungovania a zmýšľania skupiny,  umocňuje aj náš maskot. Jeho autorom je náš priateľ  Ján Eštok, ktorý do jeho podoby stvárnil ideu a nápad Dušana Kochana. Maskotom je nevšedná postavička, ktorá je hybridom vojaka, folkloristu a veselého chlapíka, ktorý si očividne rád užíva život a rozdáva okolo seba dobrú náladu.